Forside

Pådriv-metoden gjør det enklere for byer og lokalsamfunn å etablere og drifte åpne og likeverdige partnerskap innen bærekraftig byutvikling. Metodeverket er basert på praktisk erfaring fra utvikling og etablering av Pådriv, andre lignende initiativ og dokumentert internasjonal forskning og praksis.

Pådriv-metoden er et levende rammeverk som oppdateres løpende av nettverksledelsen i Pådriv. Pådriv-metoden er utviklet av nettverksledelsen i Pådriv med tilskuddsfinansiering fra Husbanken Øst og Oslo og Akershus fylkeskommune.

Pådriv-metoden kan benyttes og videreutvikles fritt, betinget at også nye versjoner deles fritt i henhold til Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Har du spørsmål eller innspill til Pådriv-metoden? Send en e-post til post@paadriv.no.

Pådriv-metoden brukes når kommuner og/eller andre aktører i ønsker å mobilisere og samarbeide bredt for å skape en mer bærekraftig byutvikling.

Prosessbeskrivelse

Pådriv-metoden er laget for etablering og drift av åpne og likeverdige partnerskap, for å gjøre oss i bedre stand til å jobbe med bærekraftig byutvikling. Men metoden vil også egne seg for andre komplekse samfunnsutfordringer.

Pådriv-metoden er strukturert etter Kotters 8-punkts prosess for endringsledelse.

Kronologisk

Kan gjøres parallelt

Opprettholdelse