Fase 1: Fremme behov for endring

Startpunkt

Noen (initiativtakere) vil øke graden av og kvaliteten på bærekraft i et aktuelt geografisk område, ved å etablere et åpent og likeverdig partnerskap hvor personer og aktører i lokalsamfunnet handler sammen.

Beskrivelse

Initiativtakere fremmer behov for å øke bærekraften i et geografisk avgrenset område, ved å etablere et åpent og likeverdig partnerskap. De får med seg viktige aktører i lokalsamfunnet for å utforske behov og muligheter for et slikt partnerskap, og avklarer hvordan det kan finansieres. Videre lager de et felles målbilde som viktige aktører samler seg om, før partnerskapet til slutt stiftes.

Resultater

  • Forpliktelse hos viktige aktører i lokalsamfunnet om deltagelse partnerskapet

  • Stiftelse av partnerskapet

  • Et felles målbilde

  • Finansiering av minimum 1 års drift av partnerskapet

Underfaser