Fase 1.1: Skape interesse for å etablere et partnerskap

Beskrivelse

Skape interesse for å øke bærekraften i utviklingen av et geografisk avgrenset område hos noen viktige aktører i lokalsamfunnet. Sette i gang arbeidet med å kartlegge om det er ønskelig og mulig å etablere et åpent og likeverdig partnerskap.

Hvem gjør hva?

  • Initiativtakerne identifiserer de meste sentrale aktørene i lokalsamfunnet som må være med.

  • Initiativet presenteres på en eller flere arenaer hvor disse aktørene er til stede, for å mobilisere aktører til å bli med.

  • Initiativtakerne fasiliterer en eller flere prosesser med de interesserte aktørene for å avdekke om det er tilstrekkelig interesse for å øke bærekraften i det aktuelle området ved bruk av et åpent og likeverdig partnerskap.

  • Det inngås en avtale mellom de initielle aktørene om å jobbe frem et beslutningsgrunnlag for etablering av et åpent og likeverdig partnerskap.

  • Det velges en prosessleder/ansvarlig for det videre arbeidet med å etablere partnerskapet.