Fase 1.2: Undersøke behov og muligheter for et partnerskap

Beskrivelse

Initiativtakerne undersøker behov og muligheter for å øke bærekraften i et geografisk avgrenset geografisk område gjennom et åpent og likeverdig partnerskap, og utarbeider en felles innramming og strategisk retning som grunnlag for en beslutning om å etablere partnerskapet.

Hvem gjør hva?

  • Initiativtakerne lager et forprosjekt som skal kartlegge behov og muligheter for å øke bærekraften i det aktuelle området gjennom et åpent og likeverdig partnerskap. Dette kan gjøres gjennom en åpen og bred innovasjonsprosess med deltagere fra flere sektorer og fagområder.

  • De involverte partene gjennomfører forprosjektet, og utarbeider et beslutningsgrunnlag for etablering av et åpent og likeverdig partnerskap. Den utvalgte prosesslederen leder dette arbeidet.

Maler og verktøy

MGS-metoden: Veileder for “Hvordan utvikle løsninger sammen med lokalsamfunnet?”