Fase 1.4: Stifte partnerskapet

Beskrivelse

Aktørene som vil være med å etablere partnerskapet signerer en forpliktende samarbeidsavtale og mandat for oppstart og første års drift av partnerskapet.

Hvem gjør hva?

  • Prosessleder utarbeider en plan for etablering av partnerskapet.

  • Aktørene som vil være med å etablere partnerskapet tar stilling til og godkjenner planen.

  • Prosessleder leder arbeidet med å etablere partnerskapet, og lager et forslag til mandat for drift i år 1, inkl. organisering og finansieringsplan.

  • Med utgangspunkt i forslag til mandat lager aktørene et utkast til samarbeidsavtale som regulerer partnernes involvering, rettigheter og forpliktelser i første driftsår.

  • Aktørene tar stilling til og godkjenner mandatet, og signerer samarbeidsavtalen.

Maler og verktøy

Juridisk veileder om samskaping mellom offentlige og private aktører
Norwegian Innovation Clusters veileder om klyngesamarbeid

Eksempler