Fase 1.5: Utforme og publisere felles målbilde

Beskrivelse

Lage og publisere et ambisiøst felles målbilde som får personer og virksomheter til å se behovet for å samarbeide om å øke bærekraften i et geografisk avgrenset byområde, og som kommuniserer og forklarer viktigheten av å handle nå.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen i partnerskapet lager et ambisiøst felles målbilde for partnerskapet.

  • Ledelsen forankrer målbildet med samarbeidspartnerne i partnerskapet.

  • Ledelsen sørger for at målbildet gjøres tilgjengelig for viktige aktører og personer i lokalsamfunnet.

Eksempler