Fase 3: Sette en strategisk retning

Startpunkt

Partnerskapet er formelt stiftet og er i drift, de første samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å delta, og et målbilde for partnerskapet er lansert.

Beskrivelse

Partnerskapet setter retning og strategi i form av hovedmål og handlingsplan for det første året. Partnerskapet lager også en tilknyttet kommunikasjonsstrategi og -plan, samt delmål, kriterier og måleindikatorer som understøtter hovedmålene.

Resultater

  • Hovedmål og strategi for partnerskapet er utarbeidet og godkjent av samarbeidspartnerne

  • Første års handlingsplan for partnerskapet er utarbeidet og godkjent av samarbeidspartnerne

  • Første års kommunikasjonsstrategi og -plan for partnerskapet er utarbeidet

  • Delmål, kriterier og måleindikatorer for strategier og tiltak som skal iverksettes for å nå hovedmålene er utarbeidet

Underfaser