Fase 3.1: Lage hovedmål, strategi og første års handlingsplan

Beskrivelse

Lage og beslutte hovedmål, strategi og første års handlingsplan for partnerskapet

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen og felles målbilde, og utformer utkast til strategi med hovedmål og sender det til partnerskapets styringsgruppe for behandling.

  • Partnerskapets styringsgruppe behandler utkast til strategi.

  • Ledelsen sender endelig versjon av strategi som underlag til alle samarbeidspartnere for formell beslutning.

  • Samarbeidspartnerne behandler og formelt vedtar strategien.

  • Ledelsen tar utgangspunkt i strategien og utformer utkast til første års handlingsplan og sender det til partnerskapets styringsgruppe for behandling.

  • Partnerskapets styringsgruppe behandler og formelt vedtar første års handlingsplan.

Eksempler