Fase 3.2: Utarbeide strategi og plan for kommunikasjon

Beskrivelse

Utarbeide en kommunikasjonsstrategi og første års kommunikasjonsplan for partnerskapet. Opprette prioriterte kommunikasjonskanaler i tråd med kommunikasjonsplanen.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen utarbeider og får vedtatt en kommunikasjonsstrategi og en første års kommunikasjonsplan for partnerskapet.

  • Ledelsen oppretter prioriterte kommunikasjonskanaler (nettsider, sosiale media, etc), og gjør dem operative.

Eksempler