Fase 4: Mobilisere frivillige

Startpunkt

Partnerskapet er formelt stiftet og er i drift, de første samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å delta, og et målbilde er lansert.

Beskrivelse

Invitere inn, motivere, koble, involvere og drive community-bygging for et bredt spekter av handlekraftige og engasjerte personer - kalt Pådrivere - til å arbeide koordinert og målrettet for å øke bærekraften i et geografisk avgrenset byområde.

Det er viktigere at Pådrivere bidrar enn at det blir mange Pådrivere. Det skal være enkelt for Pådrivere å bidra og sette sine bidrag inn i en større sammenheng. Kompetansen og bidragene deres må registreres og synliggjøres, slik at det er enkelt å koble Pådrivere til hverandre, og til prosjekter.

Resultater

  • Et bredt spekter av handlekraftige og engasjerte Pådrivere er mobilisert og bidrar med tid og kompetanse for å øke bærekraften i et geografisk avgrenset byområde.

Underfaser