Fase 4.1: Mobilisere Pådrivere

Beskrivelse

Sørge for at aktuelle personer registrerer seg som Pådriver, med angivelse av kompetanse, interesser og konkrete idéer som gjør det mulig å koble og involvere dem der de kan bidra på beste måte.

Hvem gjør hva?

Søk etter Pådrivere

 • Ledelsen utarbeider en felles kommunikasjon som kan brukes av samarbeidspartnerne og eksisterende Pådrivere til å rekruttere nye Pådrivere blant egne ansatte/medlemmer/nettverk. I denne kommunikasjonen står det tydelig hva Pådriverne får av verdi for å være Pådriver, og hva som forventes av en Pådriver.

 • Ved behov bidrar Ledelsen til at det gjennomføres egne kampanjer for rekruttering av Pådrivere, både i egen regi og gjennom samarbeidspartnere.

 • Ledelsen iverksetter tiltak hvis det er behov for personer som besitter særskilt kompetanse som partnerskapet mangler eller har for lite av. Dette kan blant annet omfatte behov for:

  • særskilt kompetanse, kontaktnettverk eller økt flerfaglighet ift konkrete prosjekter

  • demografisk bredde (eks i underrepresenterte grupper)

Registrering av nye Pådrivere

 • Personer som har fått kjennskap til partnerskapet finner på partnerskapets nettsider (eksempel fra Pådriv) informasjon om hva det vil si å være en Pådriver. Her registrerer de seg som Pådriver.

 • Ledelsen får varsel via egnede digitale kanaler (eks. Slack og/eller epost) om at det er registrert en ny Pådriver, går gjennom beskrivelsen og undersøker om det er registrert tilstrekkelig informasjon.

 • Hvis ikke tar Ledelsen kontakt med personen og sørger for at manglende informasjon om vedkommende blir registrert.

 • Når ny Pådriver er registrert, genereres en automatisk e-post med velkomsthilsen, samt tilgang til lukket Facebook-gruppe for Pådrivere og andre informasjonskanaler som benyttes i kommunikasjonen med Pådrivere.

Eksempler