Fase 4.4: Brukermedvirkning, beboere og lokale aktører

Beskrivelse av fasen

Involvere beboere og lokale aktører, og bidra til at de medvirker positivt i den bærekraftige utviklingen av området.

Hvem gjør hva i denne fasen

 • Ledelsen bidrar til at partnerskapet blir kjent blant beboere og lokale aktører, og at de ser verdien av å involvere seg.

 • Ledelsen samarbeider tett med lokale myndigheter og interesseorganisasjoner, og sørger for at partnerskapet er tilstede på lokale arrangementer. Aktuelle aktiviteter:

  • Har møter med lokale myndigheter og avklarer samarbeidsmuligheter

  • Bidrar med innhold og aktivitet på lokale arrangementer

  • Samarbeider med lokale myndigheter om involvering lokalt

  • Utvikler samarbeid med aktuelle lokale kommunale enheter og interesseorganisasjoner

  • Oppretter lokale “advisory boards” som kan gi råd og peke på riktige lokale aktører som bør delta i enkeltprosjekter

  • Utvikler verktøy for å involvere lokale aktører i enkeltprosjekter

  • Invitere til lokal representasjon i partnerskapets styringsgruppe

  • Ledelsen vedlikeholder og videreutvikler oversikt over beboere og lokale aktører.