Fase 5: Utløse handling ved å fjerne barrierer

Startpunkt

Partnerskapet er formelt stiftet og er i drift, de første samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å delta, og et målbilde er lansert.

Beskrivelse

Kartlegge, identifisere og redusere/fjerne barrierer som hindrer effektiv samhandling på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og sektorer for å oppnå reell effekt av partnerskapet.

Resultater

  • Kontinuerlig redusere / fjerne barrierer som i vesentlig grad hindrer samhandling mellom involverte aktører.

Underfaser