Fase 5.1: Kartlegge og identifisere barrierer

Beskrivelse

Kartlegge og identifisere barrierer som hindrer effektiv samhandling på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og sektorer for å oppnå reell effekt av partnerskapet.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen etablerer en logg over barrierer som alle personer i partnerskapet har tilgang til og hvor de kan legge inn nye barrierer som de blir kjent med gjennom sitt arbeid.

  • Når en eller flere personer i partnerskapet står overfor en utfordring i arbeidet som er av mer systemisk karakter og som er til betydelig hinder for gode resultater og effekter, loggfører vedkommende utfordringen som en barriere i barriereloggen.

  • Ledelsen går regelmessig gjennom og analyserer barriereloggen og prioriterer de viktigste å ta tak i. Dette gjøres på samme måte som ved gjennomføring av risikoanalyser.

Maler og verktøy

Håndbok i Samskapende sosial innovasjon