Fase 5.2: Redusere / fjerne barrierer

Beskrivelse

Redusere eller fjerne prioriterte barrierer som hindrer effektiv samhandling på tvers av fag, bransjer, organisasjoner og sektorer for å oppnå reell effekt av partnerskapet.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen lager en handlingsplan (for hvordan redusere og/eller fjerne identifiserte barrierer).

  • Ledelsen følger opp handlingsplanen regelmessig fram til barrieren er redusert til akseptabelt nivå.

  • Tiltak for å redusere barrierer dokumenteres på en slik måte at det kan benyttes i læringsøyemed og til oppdatering av dette metodeverket.

Maler og verktøy

  • Dokumentasjon av barrierereduserende tiltak

  • Juridisk veileder for likeverdige partnerskap mellom offentlige og ikke-offentlige aktører (under utarbeidelse)