Fase 6: Skape raske gevinster

Startpunkt

Partnerskapet er formelt stiftet og er i drift, de første samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å delta, og et målbilde er lansert.

Personer i eller utenfor partnerskapet er oppmerksom på prosjekter som kan realiseres og gi rask gevinst i det aktuelle området.

Beskrivelse

Legge til rette for at prosjekter som kan gi rask gevinst blir identifisert og utviklet. Kommunisere resultatene for å stimulere involverte aktører til å fortsette, og nye aktører til å involvere seg i partnerskapet. Typiske prosjekter vil være idéer, piloter, demonstrasjoner og løsninger som rent fysisk kan realiseres i det valgte geografiske området, og som viser vei mot en bærekraftig by hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre.

Resultater

  • De første prosjektene er realisert i området, og resultater og gevinster av disse er synliggjort.

Underfaser