Fase 6.1: Identifisere og registrere aktuelle prosjekter

Beskrivelse

Sørge for at prosjekter i form av idéer, piloter, demonstrasjoner og løsninger som rent fysisk kan realiseres i det aktuelle området, og som viser vei mot en bærekraftig by, blir registrert på partnerskapets nettsider.

Hvem gjør hva?

  • Alle som allerede er en del partnerskapet, men også eksterne aktører, oppfordres til å identifisere og melde inn prosjekter (idéer, piloter, demonstrasjoner eller løsninger) som kan gi raske gevinster og skape engasjement. Dette kan gjøres via direkte kontakt, samlinger og konferanser.

  • Disse oppfordres så til å melde inn prosjektet på partnerskapets nettsider, og oppgi hva som kreves for at prosjektet kan realiseres raskt

  • Ved behov for veiledning i å fylle ut registreringsskjemaet, tar vedkommende kontakt med prosjektansvarlig i partnerskapet.

  • Så snart innmeldingen er gjort, loggføres prosjektet av partnerskapet sammen med en foreløpig versjon av en idébeskrivelse. Idébeskrivelsen vil brukes og bearbeides i den videre dialogen. Den som har meldt inn prosjektet får bekreftelse per epost om at prosjektet er registrert, og at de vil bli kontaktet for å diskutere videre løp.

Eksempler