Fase 6.3: Bistand til prosjekter

Beskrivelse

Gjennomføre aksjonspunktene fra rådgivningsmøte, og bistå i videreutvikling av prosjektet som avtalt mellom partene.

Hvem gjør hva?

  • Prosjektansvarlig og prosjekteier leder arbeidet med oppfølging rådgivningsmøte, evt andre aksjonspunkter som avtales mellom partene.

  • Prosjektansvarlig tar ansvar for å benytte og vedlikeholde en verktøykasse for partnerskapets bistand til prosjekter, inkl.

    • Årshjul og kalender over søknadsmuligheter og relevante utlysninger fra Forskningsrådet, EU og andre

    • Metode for mulighetsstudier

    • Liste over kontaktpunkter i alle viktige etater i aktuell kommune

    • Liste over kontaktpunkter i aktuell kommune