Fase 7: Opprettholde en økt endringstakt

Startpunkt

Partnerskapet er i drift og de første raske gevinstene, i form av prosjekter på bakken, er realisert.

Beskrivelse

Bygge videre på momentum fra de første gevinstene, og øke endringstakten mot en mer bærekraftig by. Løpende utvikle og forbedre systemer, strukturer og retningslinjer for å styrke troen på at det er mulig å skape vedvarende høy grad av og kvalitet på bærekraften i det aktuelle området. Sikre at endringstakten forblir på et høyt nivå over tid.

Et sentralt element i dette arbeidet er å videreføre og øke omfanget av arbeidet med å bistå prosjekter som viser vei mot en bærekraftig by, se punkt 6 Skape raske gevinster.

Et annet sentralt element kan være utvikling av et Beta:By-konsept. Beta:By er et geografisk avgrenset byområde som er spesielt tilrettelagt for utvikling, innovasjon og demonstrasjon av løsninger for en mer bærekraftig by.

Resultater

  • Bærekraften i området demonstrerer en endringstakt på et vedvarende høyt nivå

  • Beta:By-konsept er utviklet og idriftsatt

  • Strategisamlinger med samarbeidspartnere for å styrke et åpent, likeverdig og flerfaglig partnerskap

Underfaser