Fase 7.2: Mobilisere nye samarbeidspartnere

Beskrivelse

Mobilisere nye samarbeidspartnere til partnerskapet.

Hvem gjør hva?

 • Ledelsen utarbeider en felles kommunikasjon som kan brukes av nettverksledelsen, eksisterende samarbeidspartnerne og Pådrivere til å rekruttere nye samarbeidspartnere (virksomheter). I denne kommunikasjonen står det tydelig hva samarbeidspartnerne får av verdi for å være partner, og hva som forventes av en samarbeidspartner.

 • Ved behov tar Ledelsen initiativ til kampanjer for rekruttering av nye samarbeidspartnere.

 • Den som er i kontakt med en potensiell ny samarbeidspartner gir beskjed til Ledelsen som registrerer virksomheten som mulig ny samarbeidspartner.

 • Hvis virksomheten viser interesse, avtales tidspunkt og agenda for et fysisk eller digitalt møte. Ledelsen skal delta på møtet.

 • Møte gjennomføres for å finne ut om deltakelse i partnerskapet er aktuelt, og avtaler i så fall hovedstegene fram til virksomheten kan godkjennes som ny samarbeidspartner.

 • Gitt enighet sender Ledelsen en epost til virksomheten med invitasjon til å bli ny samarbeidspartner. I invitasjonen ligger informasjon om hva det innebærer å være en samarbeidspartner, en lenke til et påmeldingsskjema for nye samarbeidspartnere.

 • Virksomheten vurderer invitasjonen, og bekrefter fortsatt interesse ved å fylle ut påmeldingsskjemaet. Virksomheten får en automatisk bekreftelse på at påmeldingsskjemaet er mottatt.

 • Ledelsen får varsel via egnede digitale kanaler (eks. Slack og/eller epost) om at det er registrert en ny samarbeidspartner. Ledelsen lager så en innstilling til styringsgruppen med anbefaling om virksomheten bør bli ny samarbeidspartner. Informasjonen i det utfylte påmeldingsskjemaet legges ved innstillingen.

 • Styringsgruppen behandler innstillingen på førstkommende styringsgruppemøte, eventuelt på et digitalt styringsgruppemøte, og godkjenner / underkjenner innstillingen.

 • Dersom styringsgruppen godkjenner virksomheten som ny samarbeidspartner, skjer følgende:

  • Ledelsen ringer til virksomheten og informerer om beslutningen

  • Ledelsen sender “Velkommen som ny samarbeidspartner” e-post

   • Få ytterligere informasjon om strategisk prosjekt / initiativ som samarbeidspartneren ønsker å jobbe med i Pådriv

   • Be virksomheten registrere personer som de ønsker at skal bli Pådrivere

   • Hente inn logo og informasjon til hjemmeside

 • Ledelsen sender tilslutningsavtale til partneravtalen, hvor virksomhetens spesifikke forpliktelser ligger som vedlegg til avtalen, og ber om at den returneres i signert stand.

 • Så snart Ledelsen mottar signert tilslutningsavtale fra virksomheten, formaliserer den virksomheten som ny samarbeidspartner gjennom

  • å arkivere tilslutningsavtalen i partnerskapets elektroniske arkivsystem

  • å fakturere virksomheten for evt økonomisk bidrag

  • å registrere virksomheten som samarbeidspartner på partnerskapets nettsider (tekst og logo)

  • å oppdatere oversikten over samarbeidspartnernes kontaktpersoner og evt. deltakere til partnerskapets arbeidsgruppe

  • å invitere samarbeidspartneren til allerede avtalte møter i partnerskapet

  • å legge til personer i partnerskapets grupper på sosiale medier (Facebook, etc)

Eksempler