Fase 8: Forsterke bevissthet om kontinuerlig endring

Denne fasen er under utvikling

Bakgrunn for dette arbeidet

Partnerskapet har bidratt til at bærekraften i det valgte geografiske området har blitt markant bedre og demonstrerer en endringstakt på et vedvarende høyt nivå. Det er etablert en kultur for samarbeid om bærekraftsutviklingen av området.

Beskrivelse av fasen

Bærekraftig byutvikling gjennom åpne og likeverdige partnerskap er ikke en varig, statisk tilstand,, men en ny måte å jobbe med å utvikle byområder på. Denne måten å løse komplekse samfunnsutfordringer på må institusjonaliseres for å sikre at kontinuerlig, systematisk endring mot bedre løsninger og bedre bærekraft etableres som varig praksis.

Resultater

  • Et metodeverk som dokumenterer etablering og drift av åpne og likeverdige partnerskap innen bærekraftig byutvikling er tatt i bruk.

  • En læringsstrategi for kontinuerlig bærekraftsutvikling av byområder gjennom åpne og likeverdige partnerskap er tatt i bruk.

  • Denne måten å løse komplekse samfunnsutfordringer på er blitt institusjonalisert.

Underfaser